Artikel over Keltische monastieke traditie in het WKO bulletin

Deze week verscheen mijn artikel ‘De schatkist van de Keltische monastieke traditie’ in het WKO bulletin. Het themanummer gaat deze meimaand over monastieke initiatieven en is een uitgave van het oecumenische Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk.

WKO bulletin

In het artikel ga ik op zoek naar de kracht van het Keltisch christendom. Wat hebben de Keltische monniken van toen te bieden voor ons, postmoderne kerkgangers? Bestaat er eigenlijk wel zoiets als ‘de’ Keltische monastieke traditie?

Via een korte inleiding op het Keltisch christendom, kom ik uit bij een aantal karakteristieken van de oude Keltische kloosters. Hoe zijn deze ontstaan? Wat waren de kernwaarden? Hoe werden ze bestuurd en wie droeg de verantwoordelijkheid? En op welke manier was Christus het middelpunt?

Artikel: Schatkist van het Keltisch christendom

Het WKO heeft een eigen website waarop zo nu en dan edities van het bulletin worden geplaatst. Wie het bulletin graag wil ontvangen, kan het beste contact opnemen met het Secretariaat WKO.

© Annemarie Latour

Advertisements

Please share your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s