De parabel van de koningin zonder schat

Er was eens een koningin van een piepklein koninkrijk. Hoewel haar koninkrijk werd omringd door grotere koninkrijken, lag er alleen in het kleine rijk een schat verborgen. Niemand had de schat ooit ontdekt en niemand wist waar deze uit bestond. Slechts oude verhalen deden de ronde, waarin werd verteld dat de verborgen rijkdom alleen kon worden gevonden door samen te werken.

Een gouden kistje

De oude vader van de koningin, die vóór haar koning was, had haar over de schat verteld. Maar ook hij wist niet precies waar deze uit bestond. Voor de mensen in het koninkrijk maakte dat echter weinig verschil. De koning was wijs en daadkrachtig. Het koninkrijk – hoe klein het ook was – was welvarend en de mensen waren gelukkig. Aan de schat werd lange tijd niet gedacht.

Toen de oude koning stierf, en de nieuwe koningin een poosje op haar troon zat, begon zij aan zichzelf te twijfelen. Had zij wel voldoende kennis om het koninkrijk te besturen? Ontbrak het haar aan ervaring om het rijk te doen groeien? Misschien kon de geheimzinnige schat wel iets toevoegen aan haar koningschap? De volgende dag riep zij haar raadslieden bijeen.

Toen de raadslieden naar de troonzaal waren gekomen, vroeg zij hen om in de oude paleisbibliotheek op zoek te gaan naar aanwijzingen. Hoofdschuddend mompelden enkele van de oudste raadslieden dat dit al vele malen eerder was gedaan, en dat er nog nooit één aanwijzing op perkament was aangetroffen.

wijze-mannen

Dit antwoord zinde de koningin niet. Streng hield zij de raadslieden voor dat niemand de wijsheid in pacht had en dat zij moesten doen wat hen werd opgedragen. Maar de oude en wijze mannen keken haar aan, draaiden zich om, en verlieten de troonzaal, om er nooit meer terug te keren.

Een ander groepje raadslieden koos eieren voor hun geld. Beleefd glimlachend boden ze de koningin aan om de hele bibliotheek uit te pluizen. Hoewel het resultaat vooraf bekend was, deden ze plichtsgetrouw wat hen werd gevraagd. Maar geen enkele boekrol leverde een aanwijzing op, en met lege handen keerden ze naar de koningin terug. Toch hielden ze zich liever van de domme dan de koningin tegen te spreken. Wie weet welk lot hen dan te wachten stond?

dromen

Weer een ander groepje raadslieden stond het geheel zwijgend te observeren. Zij zagen al langer dat het koningschap de koningin boven het hoofd groeide. Al vaker hadden zij haar adviezen aangeboden, maar de koningin legde deze steeds naast zich neer en verkoos haar eigen wijsheid. Het veelzeggende zwijgen van de raadslieden maakte de koningin boos. Ze stond op van haar troon en liet hen weten dat er voor hen geen plaats meer was in haar koninkrijk.

Toen ook de laatste raadslieden waren verdwenen, werd het stil in de troonzaal. De overgebleven bedienden stonden schoorvoetend af te wachten wat er zou gebeuren.

troonzaal

De koningin was geen stap verder gekomen, en plotseling drong het tot haar door dat een koninkrijk zonder raadslieden nóg minder kans van slagen had. Waar eens voorspoed en geluk heersten, waaide nu de kille wind van wantrouwen en onverdraagzaamheid. Het ontdekken van de schat leek verder weg dan ooit.

Langzaam liet de koningin zich op haar troon zakken. De bevestiging die zij in het koningschap had gezocht, keerde zich om en hield haar een spiegel voor. In de reflectie werd slechts haar machteloosheid zichtbaar. Een bittere traan rolde over de wang van de koningin.

Het kleine koninkrijk bleef klein. Hoewel de koningin haar rijk in stand wist te houden, bleef haar verlangen naar de schat onvervuld. Nog altijd heeft niemand de schat ontdekt en niemand weet waar deze uit bestaat. Slechts oude verhalen doen de ronde, waarin wordt verteld dat de verborgen rijkdom alleen kan worden gevonden door samen te werken.

© Annemarie Latour

Advertisements

Please share your comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s